توسل به حضرت فاطمة المعصومه (س)

توسل به حضرت فاطمة المعصومه (س) 🔹 اعلام برنامه 🎙 حاج_حسن_خلج 🕖 زمان جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ 🔹 ساعت ۷:۳۰ صبح