شـب دوم محرّم هيأت نورالبکاء 1444

#آیت_الله_بحرالعلوم 📅 شنبه ۸ مرداد ماه ۱۴۰۱ 📜سخنرانی 📌حسینیه نورالبکا - کربلای معلی روضه امام حسین علیه السلام 🏷با صد جلالت و عزت و شرف وقار.. [embed]https://norolboka.ir/wp-content/uploads/2022/08/روضه_حاج_حسن_خلج_شب_دوم_محرم_الحرام_1401_حسینیه_نورالبکا_کربلای.mp3[/embed] سینه زنی - زمینه 🏷آه من العشق . [embed]https://norolboka.ir/wp-content/uploads/2022/08/سینه_زنی_زمینه_حا...

شـب اول محرّم هيأت نورالبکاء 1444

سخنرانی آیت_الله_بحرالعلوم_میردامادی روضه حضرت مسلم علیه السلام بیا ای منتقم ، آقا کجایی... [embed]https://norolboka.ir/wp-content/uploads/2022/07/روضه_حاج_حسن_خلج_شب_اول_محرم_الحرام_1401_حسینیه_نورالبکا_کربلای.mp3[/embed] سینه زنی زمینه این سخن قرآن ناطقه... [embed]https://norolboka.ir/wp-content/uploads/2022/07/سینه_زنی_زمینه_حاج_حسن_خلج_شب_اول_محرم_الحرام_1401_حسینیه_نورالبکا.mp...

سالروز ازدواج حضرت علی علیه السلام

📅 جمعه دهم تیر ماه ۱۴۰۱ 📜مدح سالروز ازدواج حضرت علی علیه السلام 🏷 سرتا سر مدینه پر از شوق و شور بود... [embed]https://norolboka.ir/norolboka.ir/noor/1401/%D9%85%D8%AF%D8%AD_%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AC_%DB%8C%DA%A9%D9%85_%D8%B0%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D9%87_1401_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%87.mp3[/embed] 📜سرود سالروز ازدوا...

روضه امام جواد علیه السلام

🎙 #حاج_حسن_خلج 📅 جمعه دهم تیر ماه ۱۴۰۱ 📜روضه امام جواد علیه السلام 🏷 میان هلهله سینه مجال آه نداشت... [embed]http://https://norolboka.ir/norolboka.ir/noor/1401/%D8%B1%D9%88%D8%B6%D9%87_%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AC_%DB%8C%DA%A9%D9%85_%D8%B0%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D9%87_1401_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%87.mp3[/embed] 📌حس...

روضه امام محمد باقر علیه السلام

🎙 #حاج_حسن_خلج 📅 جمعه هفدهم تیر ماه ۱۴۰۱ (بیشتر…)

آشنای ازلی

📜مدح حضرت علی علیه السلام 🏷 آشنای ازلی... 📌فطرس مدیا

سالروز ازدواج حضرت علی علیه السلام

🌸السلام علیک یا اميرالمؤمنين🌸 📅 جمعه دهم تیر ماه ۱۴۰۱ 📌حسینیه جلوه 📜سرود سالروز ازدواج حضرت علی علیه السلام 🏷 به لبهای همه بود این زمزمه... [audio mp3="https://norolboka.ir/wp-content/uploads/2022/07/سرود_حاج_حسن_خلج_یکم_ذی_الحجه_1401_حسینیه_جلوه.mp3"][/audio] 🏷 سرتا سر مدینه پر از شوق و شور بود... https://norolboka.ir/wp-content/uploads/2022/07/مدح_حاج_حسن_خلج_یکم_ذی_الحجه_1401_حسینیه_...

روضه امام رضا علیه السلام

📅 جمعه سوم تیر ماه ۱۴۰۱ 🔸 قسمت اول 📜روضه امام رضا علیه السلام 🏷 پناه اهل محبت به جز عبای تو نیست... [embed]https://norolboka.ir/norolboka.ir/noor/1401/%D8%B1%D9%88%D8%B6%D9%87_%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AC_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%B0%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D8%AF%D9%87_14...