📅 جمعه سوم تیر ماه ۱۴۰۱
🔸 قسمت اول
📜روضه امام رضا علیه السلام
🏷 پناه اهل محبت به جز عبای تو نیست…

📜روضه امام حسین علیه السلام
🏷 راه بود و راه بود و راه بود…

📌حسینیه جلوه