📅 جمعه دهم تیر ماه ۱۴۰۱
📜مدح سالروز ازدواج حضرت علی علیه السلام
🏷 سرتا سر مدینه پر از شوق و شور بود…

📜سرود سالروز ازدواج حضرت علی علیه السلام
🏷 به لبهای همه بود این زمزمه…

📌حسینیه جلوه