🔸 شب دهم (عاشورا) محرم ۱۴۴۴

📜روضه امام حسین علیه السلام 

🏷 شب آخر است امشب…

📜سینه زنی زمینه 

🏷 آه کجایی عزیز خدا…

📜سینه زنی زمینه 

🏷 قدری آهسته تر جان خواهر..

📜سینه زنی واحد

🏷 آیه های نور باش مثل مادرم…

📜سینه زنی واحد

🏷 ای کشته دور از وطن…

📜سینه زنی واحد

🏷 کربلا نوحه خوان…

📜سینه زنی شور

🏷 عقیده همه یاران به اتفاقاین است…

📜سینه زنی شور

🏷 الله بک یا الله…

📜روضه پایانی

🏷 میروی پشت سرت ، این دل من…