۲ محرم ۱۴۴۵- چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۲

📌حسینیه نورالبکا